تماس با ما

ایران، اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، نبش چهار راه دوم، سنگبری مجلل

تلفن: 983133801994+

ایمیل: Info@shajarehstone.com

مدیرعامل: آقای شجره

مدیر فروش: آقای ابراهیمی
989129483605+