گروه کارخانجات و معادن سنگ شجره

ارائه دهنده‌ی انواع سنگ مرمر، مرمریت، سنگ چینی و تراورتن

۰۳۱-۳۳۸۰-۱۹۹۴

۰۹۱۳-۴۴۴-۳۶۰۵

تولیدات مجموعه کارخانجات شجره

سنگ مرمر

کلیک کنید

سنگ تراورتن

کلیک کنید

سنگ مرمریت

کلیک کنید

سنگ چینی

کلیک کنید

سنگ مرمر

کلیک کنید

سنگ تراورتن

کلیک کنید

سنگ مرمریت

کلیک کنید

سنگ چینی

کلیک کنید

پروژه های انجام شده