راه های ارتباطی

جهت مشاهده‌ی راه های ارتباطی هر شعبه، برروی هر لوکیشن بروید

کارخانه سنگ شجره و دفتر مرکزی :اصفهان اتوبان آزادگان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش خیابان ۴۴همراه: 00989134443605تلفن: 00983133801994

کارخانه سادات شجره :اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،  خیابان ۳۴00989134100430

کارخانه ژینوس :اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،  خیابان ۳۳ (جدید الاحداث)00989133323605

نمایشگاه سنگ شجره شعبه اصفهان:اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،  خیابان 2000989134331691

نمایشگاه سنگ شجره شعبه تهران:تهران شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بوستان، گلبن ۵، پلاک ۱۰00989127883605

انبار سنگ تهران: تهران خیابان فداییان اسلام، بعد از پل بعثت، کوچه اول سنگبری ه، مجتمع بزرگ سنگ اصفهان00989125752683

اطلاعات تماس سنگ شجره:

کارخانه سنگ شجره و دفتر مرکزی :

اصفهان اتوبان آزادگان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش خیابان ۴۴

همراه: 00989134443605

تلفن: 00983133801994

کارخانه سادات شجره :

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،  خیابان ۳۴

00989134100430

 

نمایشگاه سنگ شجره شعبه اصفهان:

اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد،  خیابان 20

00989134331691

 

نمایشگاه سنگ شجره شعبه تهران:

تهران شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بوستان، گلبن ۵، پلاک ۱۰

00989127883605

 

انبار سنگ تهران: 

تهران خیابان فداییان اسلام، بعد از پل بعثت، کوچه اول سنگبری ه، مجتمع بزرگ سنگ اصفهان

00989125752683

 

انتقادات و پیشنهادات شما